Fotografija  

Naroči fotografije  /
Order my photos

Najemi fotografa/ video snemalca - Piši mi

Fotografiranje/ video snemanje življenjskih dogodkov:  Rojstvo/ Krst/ Birma/ Obhajilo/ Poroka/ Športni dogodki/
-

Rojstvo/ Krst/ Birma/ Obhajilo/ Poroka/ Pogreb
Privatna zabava/ Poslovni dogodek/ Športni dogodki 

Portreti posameznikov/ skupin/ otrok/ nosečnic/ parov/ prijateljev/ živali/

 

Inovativni in eksperimentalni portreti, Umetniški akt
 Fotografiranje stavb/ interierjev/ stanovanj/ poslovnih prostorov/ izdelkov/ storitev